دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 10863
تعداد نوشته ها : 49
تعداد نظرات : 33
Rss
طراح قالب

 

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير من بود                                   جكسون براون

 
 
 عشق ما را می کشد تا دوباره حياتمان بخشد .                                                           شكسپير
دسته ها :
شنبه بیست و دوم 7 1385

All my life I've been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been livin in a fantasy without meaning

It's not okay

I don't feel safe

I Don't Feel Safe Oohhh

Left broken empty in despair
Wanna breathe can't find air
Thought you were sent from up above
But you and me never had love
So much more I have to say
Help me find a way

And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone

When it's cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone

I'll tell you
All my life I've been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning

It's not okay

I don't feel safe

I need to pray ...      
Why do you play me like a game?
Always someone else to blame
Careless, helpless little man
Someday you might understand
There's not much more to say
But I hope you find a way

Still I wonder if you know

How it really feels

To be left outside alone
When it's cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone

I'll tell you
All my life I've been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning

It's not okay I don't feel safe                                                

I need to pray

oohhh ohhh Pray!

Heavenly father please save me

(heavenly fathers Save me)

oohhh oohhhh ohh

And I wonder if you know
How it really feels
To be left outside alone
When it's cold out here
Well maybe you should know
Just how it feels
To be left outside alone
To be left outside alone

Oohhhhh ohhhh

All my life I've been waiting
For you to bring a fairytale my way
Been living in a fantasy without meaning Oh!

It's not okay

I don't feel safe

I need to pray!

 

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 2 1385

Norooz, Persian New Year       
Year of 2565 (1385)

 

In harmony with rebirth of nature, the Persian New Year Celebration, or Norooz, always begins on the first day of spring, March 20th of each year. Norooz ceremonies are symbolic representations of two ancient concepts - the End and Rebirth. About 3000 years ago Persian's major religion was Zoroastrianism, named in honor of its founder Zoroaster, and arguably the world's first monotheistic religion. Zoroastrians had a festival called "Farvardgan" which lasted ten days, and took place at the end of the solar year. It appears that this was a festival of sorrow and mourning , signifying the end of life while the festival of Norooz, at the beginning of spring signified rebirth, and was a time of great joy and celebration. Norooz was officially acknowledged and named "Norooz" by mythical Persian emperor, Shah Jamshid, from Achaemenid Dynasty (500 BC). Ashaemenied created the first major empire in the region and built Persepolis complex (Takhte Jamshid) in the city of Shiraz. Norooz in Persian means "New Day" and brings hope, peace and prosperity to the world and has been celebrated among people regardless of ethnic background, political views or religion in many countries around the globe such as Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Turkey, Uzbekistan, Pakistan, Georgia, Iraq, Tajikistan, Syria ,Armenia and India. Some of the activities during Norooz are Spring cleaning, buying new cloths, painting eggs, family reunion, giving presents, visiting neighbors and friends and celebrating by having a picnic on the 13th day of Spring. 

Happy Norooz!

 

دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 12 1384

 

  فلسفه‌ی آيين‌های نوروزی

 

سر آغاز جشن ِ نوروز ، روز نخست ماه فروردين (روز اورمزد) است و چون برخلاف ساير جشن‌ها برابری نام ماه و روز را به دوش نمی‌كشد ، بر ساير جشن‌ها‌ی ايران باستان برتری دارد
در مورد پيدايی اين جشن افسانه‌های بسيار است ، اما آنچه به آن جنبه‌ی راز وارگی می‌بخشد ، آيين‌های بسياری است كه روزهای قبل و بعد از آن انجام می‌گيرد .
اگر نوروز هميشه و در همه جا
با هيجان و آشفتگی و درهم ريختگی آغاز می‌شود ، حيرت انگيز نيست چرا كه بی‌نظمی يكی از مظاهر آن است. ايرانيان باستان ، نا آرامی را ريشه‌ی آرامش و پريشانی را اساس سامان می‌دانستند و چه بسا كه در پاره‌ای از مراسم نوروزی ، آن‌ها را به عمد بوجود می‌آوردند ، چنان كه در رسم باز گشت ِ مردگان (از 26 اسفند تا 5 فروردين) چون عقيده داشتند كه فروهر‌ها يا ارواح درگذشتگان باز می‌گردند ، افرادی با صورتك‌های سياه برای تمثيل در كوچه و بازار به آمد و رفت می‌پرداختند و بدينگونه فاصله‌ی ميان مرگ و زندگی و هست و نيست را در هم می‌ريختند و قانون و نظم يك ساله را محو می‌كردند. باز مانده‌ی اين رسم ، آمدن حاجی فيروز يا آتش افروز بود كه تا چند سال پيش نيز ادامه داشت
از ديگر آشفتگی‌های ساختگی ، رسم مير نوروزی ، يعنی جا به جا شدن
ارباب و بنده بود. در اين رسم به قصد تفريح كسی را از طبقه‌های پايين برای چند روز يا چند ساعت به سلطانی بر می‌گزيدند و سلطان موقت – بر طبق قواعدی – اگر فرمان‌های بيجا صادر می‌كرد ، از مقام اميری بر كنار می‌شد. حافظ نيز در يكی از غزلياتش به حكومت ناپايدار مير نوروزی گوشه‌ی چشمی دارد

سخن در پرده می‌گويم ، چو گل از غنچه بيرون‌ای


كه بيش از چند روزی نيست حكم مير نوروزی

خانه تكانی هم به اين نكته اشاره دارد ؛ نخست درهم
ريختگی ، سپس نظم و نظافت. تمام خانه برای نظافت زير و رو می‌شد. در بعضی از نقاط ايران رسم بود كه حتی خانه‌ها را رنگ آميزی می‌كردند و اگر ميسر نمی‌شد ، دست كم همان اتاقی كه هفت سين را در آن می‌چيدند ، سفيد می‌شد. اثاثيه‌ی كهنه را به دور می‌ريختند و نو به جايش می‌خريدند و در آن ميان شكستن كوزه را كه جايگاه آلودگی‌ها و اندوه‌های يك ساله بود واجب می‌دانستند. ظرف‌های مسين را به رويگران می‌سپردند. نقره‌ها را جلا می‌دادند. گوشه و كنار خانه را از گرد و غبار پاك می‌كردند. فرش و گليم‌ها را غاز تيرگی‌های يك ساله می‌زدودند و بر آن باور بودند كه ارواح مردگان ، فروهر‌ها (ريشه‌ی كلمه‌ی فروردين) در اين روز‌ها به خانه و كاشانه‌ی خود باز می‌گردند ، اگر خانه را تميز و بستگان را شاد ببينند خوشحال می‌شوند و برای باز ماندگان خود دعا می‌فرستند و اگر نه ، غمگين و افسرده باز می‌گردند. از اين رو چند روز به نوروز مانده در خانه مُشك و عنبر می‌سوزاندند و شمع و چراغ می‌افروختند.در بعضی نقاط ايران رسم است كه زن‌ها شب آخرين جمعه‌ی سال بهترين غذا را می‌پختند و بر گور درگذشتگان می‌پاشيدند و روز پيش از نوروز را كه همان عرفه يا علفه و يا به قولی بی بی حور باشد ، به خانه‌ای كه در طول سال در گذشته‌ای داشت به پُر سه می‌رفتند و دعا می‌فرستادند و می‌گفتند كه برای مرده عيد گرفته اند
در گير و دار خانه تكانی
و از 20 روز به روز عيد مانده سبزه سبز می‌كردند. ايرانيان باستان دانه‌ها را كه عبارت بودند از گندم ، جو ، برنج ، لوبيا ، عدس ، ارزن ، نخود ، كنجد ، باقلا ، كاجيله ، ذرت ، و ماش به شماره‌ی هفت- نماد هفت امشاسپند - يا دوازده – شماره‌ی مقدس برج‌ها – در ستون‌هايی از خشت خام بر می‌آوردند و باليدن هر يك را به فال نيك می‌گرفتند و بر آن بودند كه آن دانه در سال نو موجب بركت و باروری خواهد بود. خانواده‌ها بطور معمول سه قاب از گندم و جو و ارزن به نماد هومت (= انديشه‌ی نيك) ، هوخت (= گفتار نيك) و هوو.رشت (كردار نيك) سبز می‌كردند و فروهر نياكان را موجب بالندگی و رشد آنها می‌دانستند
چهار شنبه سوری كه از دو كلمه‌ی چهارشنبه – منظور
آخرين چهارشنبه‌ی سال – و سوری كه همان سوريك فارسی و به معنای سرخ باشد و در كل به معنای چهارشنبه‌ی سرخ ، مقدمه‌ی جدی جشن نوروز بود. در ايران باستان بعضی از وسايل جشن نوروز از قبيل آينه و كوزه و اسفند را به يقين شب چهارشنبه سوری و از چهارشنبه بازار تهيه می‌كردند. بازار در اين شب چراغانی و زيور بسته و سرشار از هيجان و شادمانی بود و البته خريد هركدام هم آيين خاصی را تدارك می‌ديد
غروب هنگام
بوته‌ها را به تعداد هفت يا سه (نماد سه منش نيك) روی هم می‌گذاشتند و خورشيد كه به تمامی پنهان می‌شد ، آن را بر می‌افروختند تا آتش سر به فلك كشيده جانشين خورشيد شود. دربعضی نقاط ايران برای شگون ، وسايل دور ريختنی خانه از قبيل پتو ، لحاف و لباس‌های كهنه را می‌سوزاندند
آتش می‌توانست در بيابان‌ها و رهگذرها و يا بر صحن
و بام خانه‌ها افروخته شود. وقتی آتش شعله می‌كشيد از رويش می‌پريدندو ترانه‌هايی كه در همه‌ی آنها خواهش بركت و سلامت و بارآوری و پاكيزگی بود ، می‌خواندند. آتش چهار شنبه سوری را خاموش نمی‌كردند تا خودش خاكستر شود. سپس خاكسترش را كه مقدس بود كسی جمع می‌كرد و بی آنكه پشت سرش را نگاه كند ، سر ِ نخستين چهار راه می‌ريخت. در باز گشت در پاسخ اهل خانه كه می‌پرسيدند
"كيست؟"
می‌گفت: "منم

- "
از
كجا می‌آيی؟
- "
از عروسی

- "
چه آورده‌ای؟

- "
تندرستی

شال اندازی از آداب چهارشنبه سوری بود. پس از مراسم آتش افروزی جوانان به بام همسايگان و خويشان می‌رفتند و از روی روزنه‌ی بالای اتاق (روزنه‌ی بخاری) شال درازی را به درون می‌انداختند. صاحب خانه می‌بايست هديه‌ای در شال بگذارد. شهريار در بند 27 منظومه‌ی حيدر بابا به آيين شال اندازی و در بند 28 به ارتباط شال اندازی با بركت خواهی و احترام به درگذشتگان به نحوی شاعرانه اشاره دارد:

برگردان بند 27

عيد بود و مرغ شب آواز می‌خواند
دختر نامزد شده برای داماد 
جوراب نقشين می‌بافت
و هر كس شال خود را از دريچه‌ای آويزان می‌كرد
وه... كه چه رسم زيبايی است – رسم شال اندازی 
هديه عيدی بستن به شال داماد

برگردان بند 28

من هم گريه و زاری كردم و شالی خواستم
شالی گرفتم و فوراً بر كمر بستم
شتابان به طرف خانه‌ی غلام (پسر خاله‌ام) رفتم 
و شال را آويزان كردم
فاطمه خاله‌ام جورابی به شال من بست
"خانم ننه‌ام" را به ياد آورد و گريه كرد

شهريار در توضيح اين رسم می‌گويد: "در آن سال مادر بزرگ من (خانم ننه) مرده بود. ما هم نمی‌بايست در مراسم عيد شركت می‌كرديم ولی من بچه بودم ، با سماجت شالی گرفتم و به پشت بام دويدم."
از ديگر مراسم چهارشنبه سوری فالگوش بودو آن بيشتر مخصوص كسانی بود كه آرزويی داشتند. مانند دختران دم بخت يا زنان در آرزوی فرزند. آنها سر چهار راهی كه نماد گذار از مشكل بود می‌ايستادند و كليدی را كه نماد گشايش بود ، زير پا می‌گذاشتند. نيت می‌كردند و به گوش می‌ايستادند و گفت و گوی اولين رهگذران را پاسخ نيت خود می‌دانستند. آنها در واقع از فروهر‌ها می‌خواستند كه بستگی كارشان را با كليدی كه زير پا داشتند ، بگشايند.
قاشق زنی هم تمثيلی بود از پذيرايی از فروهر‌ها... زيرا كه قاشق و ظرف مسين نشانه‌ی خوراك و خوردن بود.
ايرانيان باستان برای فروهر‌ها بر بام خانه غذاهای گوناگون می‌گذاشتند تا از اين ميهمانان تازه رسيده‌ی آسمانی پذيرايی كنند و چون فروهر‌ها پنهان و غير محسوس اند ، كسانی هم كه برای قاشق زنی می‌رفتند ، سعی می‌كردند روی بپوشانند و ناشناس بمانند و چون غذا و آجيل را مخصوص فروهر می‌دانستند ، دريافتشان را خوش یُمن می‌پنداشتند.
اما اصيل ترين پيك نوروزی سفره‌ی هفت سين بود كه به شماره‌ی هفت امشاسپند از عدد هفت مايه می‌گرفت. دكتر بهرام فره وشی در جهان فروری مبنای هفت سين را چيدن هفت سينی يا هفت قاب بر خوان نوروزی می‌داند كه به آن هفت سينی می‌گفتند و بعدها با حذف (يای) نسنت به صورت هفت سين در آمد. او عقيده دارد كه هنوز هم در بعضی از روستاهای ايران اين سفره را ، سفره‌ی هفت سينی می‌گويند. چيزهای روی سفره عبارت بود از آب و سبزه ، نماد روشنايی و افزونی ، آتشدان ، نماد پايداری نور و گرما كه بعد‌ها به شمع و چراغ مبدل شد ، شير نماد نوزايی و رستاخيز و تولد دوباره، تخم مرغ نماد نژاد و نطفه ، آيينه نماد شفافيت و صفا ، سنجد نماد دلدادگی و زايش و باروری ، سيب نماد رازوارگی عشق ، انار نماد تقدس ، سكه‌های تازه ضرب نماد بركت و دارندگی ، ماهی نماد برج سپری شده‌ی اسفند ، حوت (= ماهی) ، نارنج نماد گوی زمين ، گل بيد مشك كه گل ويژه‌ی اسفند ماه است ، نماد امشاسپند سپندار مز و گلاب كه باز مانده‌ی رسم آبريزان يا آبپاشان است ( بر مبنای اشاره‌ی ابو ريحان بيرونی چون در زمستان انسان همجوار آتش است ، به دود و خاكستر آن آلوده می‌شود و لذا آب پاشيدن به يكد يگر نماد پاكيزگی از آن آلايش است. ) نان پخته شده از هفت حبوب ، خرما ، پنير ، شكر ، بَرسَم (= شاخه‌هايی از درخت مقدس انار ، بيد ، زيتون ، انجير در دسته‌های سه ، هفت يا دوازده تايی

گاهشماری با علامت های حيوانی

يکی از نخستين پرسش ها درباره آغاز سال جديد، اين است که سال روی چه علامتی می چرخد؟ سال

۸۲ روی بز چرخيد و سال ۸۳ ، سال ميمون است
تقويم دوازده حيوانی نه تنها در ايران، بلکه در اکثر کشورهای جهان، به ويژه در آسيا جايگاه ويژه ای دارد.

چينی ها و اکثر ملت های آسيای مرکزی به تاثير خصوصيات حيوانی که بر آن سال حاکم است بر سالی که آغاز می شود، بر تولدها، کارها، دوستی ها و به ويژه عشق ها و ازدواج ها اعتقاد دارند

به نوشته دکتر نبئی آثار ابوريحان بيرونی قديمی ترين اثری است که به رواج اين گاهشماری در آسيای مرکزی پرداخته است. ابن منجم نيز در آثارالباقيه در بخش تقويم ملل مختلف، جدول ماه های منسوب به ترکان را نشان داده است. اين اسامی عبارتند از

۱- چقان يا کسکو (موش) ۲- اود يا سغر (گاو نر) ۳- بارس (پلنگ) ۴- تفشان يا تفشيجان يا توشقان (خرگوش) ۵- لو (نهنگ) ۶- ييلان (مار) ۷- يونت (اسب) ۸- قوی ( گوسفند) ۹- بيجين (ميمون) ۱۰- تغاقوی يا تخاقوی (مرغ خانگی)۱۱- ايت (سگ) ۱۲- تونگوز( خوک)

اين شعر قديمی نيز يادآور ترتيب سالهاست

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زان چهار چو بگذری نهنگ آيد و مار
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر كار

دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 12 1384

تحقيقاتي كه دراين مورد انجام شده، آشكار ساخته كه بالاتر بودن عمر متوسط زن ها، تنها به دليل شرايط زندگي نيست بلكه عوامل ژنتيك نيز در آن تأثير دارد.
طي مطالعاتي نشان داده شد، در آمريكاعمر متوسط خانم ها حدود 8 سال بيش از آقايان است. افزايش طول عمر خانم ها، به علت افزايش مرگ وميرآقايان در اثر بالا رفتن ميزان بيماريهاي قلبي و عروقي وسرطان ريه در آنها و كاهش مرگ و مير خانم ها در اثر كم شدن مرگ هاي مربوط به حاملگي و زايمان است. در ژاپن ، طول عمر متوسط خانمها 10 سال بيشتر از آقايان است.

درحال حاضر هفت عامل عمده، علت مرگ ومير بشر است كه عبارتند از: بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطان ريه ، آمفيزم ريه ، تصادفات اتومبيل وساير تصادفات ، سيروز كبد و خود كشي .

علت مرگ ومير بيشتر مردها از اين بيماري ها يكي كشيدن سيگار است كه باعث بيماريهاي قلبي وعروقي و سرطان ريه وآمفيزم مي شود و ديگر مصرف الكل است كه باعث بيماريهاي قلبي وعروقي، سرطان ريه ،آمفيزم و ازدياد مرگ ومير دراثر تصادفات وسيروز كبدي مي شود. اين مسئله بيشتر گريبانگيرآقايان است.

در دوره طفوليت و نوجواني دخترها سالم تر هستند و تا سن 10 سالگي خيلي كمتر مريض مي شوند. كمتر از مدرسه مرخصي مي گيرند وكمتر به دكتر مراجعه مي كنند ، ليكن پسرها زودتر و سخت تر به بيماريهاي عفوني دوره كودكي مبتلا مي شوند. فرمول ژنتيكي در جنس مؤنث XX و در جنس مذكر XY مي باشد. به نظر مي رسد كه كروموزوم X داراي عاملي براي ايجاد مصونيت در برابر بيماري ها است . همچنين استروژن و پروژسترون ( هورمون زنانگي) باعث تقويت سلول هاي دفاعي بدن و درنتيجه باعث تخريب ميكروب ها مي شوند. درحاليكه تستوسترون ( هورمون مردانگي ) چنين اثري ندارد.
از آنجا كه آقايان فقط يك كروموزوم
X دارند، اگر آن X بيمارباشد ژن X سالم ديگري وجود ندارد كه آنرابپوشاند وجبران كند، بنابراين بيماري خود را نشان مي دهد .
خانم ها به علت داشتن دو كروموزوم از يك جنس يعني دو كروموزوم
X ازنظر بيولوژيكي قوي تر هستند.نمونه بارز آن فشارهاي زندگي است كه منجر به خودكشي مي شود. قبلاً مرگ و مير آقايان در اثر خودكشي سه برابر زن ها بود، درحاليكه خانم ها چهار برابر آقايان اقدام به خودكشي نمايشي و ناموفق مي كردند. درسال هاي اخير ميزان خودكشي موفق در زن هاي تحصيل كرده به خصوص زنها ي پزشك و روانپزشك در آمريكا به نحو بي سابقه اي افزايش يافته ولي درمردها تقريباً ثابت مانده است .
تازه ترين آمار مرگ ومير در آمريكا حاكي از آن است كه مرگ و مير خانم ها به علت 7 عامل عمده درحال افزايش است. چند علت عمده آن ، تغيير شيوه زندگي يك زن، به عهده داشتن مسئوليت دو گانه اجتماعي وخانوادگي، و استرس ناشي از آن است.

اختلاف عمده زن ومرد، تفاوت در قدرت جسماني و حجم عضلاني است. اما در سال هاي اخير در بسياري از كشورهاي غربي سعي شده است كه اين اختلاف به حداقل برسد زيرا در بسياري از اين كشورها زنان نيز شغل هايي مشابه مردان دارند، در صورتيكه قبلاً شغلهاي سخت و مشكل منحصر به مردان بود.

 

دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 12 1384

فشرده سازی فایلها بدون نیاز به برنامه ای خاص و به روشی منحصر به فرد !

ویندوز XP دو نوع فشرده سازی را در اختیار کاربر قرار می دهد در روش اول که مطمئنا با آن آشنا هستید میتوان با کیلک راست بر روی فایل یا شاخه > انتخاب Send To > انتخاب گزینه Compressed (Zipped) Folder آنرا را فشرده ساخت آنهم با پسوند ZIP اما روش دوم که خیلی جالبتر و در نوع خود بی همتاست به صورت زیر امکان پذیر است :

۱) سیستم فایلی ویندوز XP بایستی حتما NTFS باشد (این سیستم فایلی بعد از دو سیستم آشنای FAT و FAT۳۲ بوجود آمده و از سرعت و امنیت بیشتری در مقایسه با دو سیستم قبلی در نگهداری و ذخیره اطلاعات پشتیبانی می کند)

برای اطلاع از سیستم فایل XP خودتان بر روی درایو حاوی ویندوز XP کلیک راست >انتخاب گزینه Properties > برگه General > در قسمت File system میتوانید نوع سیستم تخصیص داده را ببینید .

اگر در این قسمت عبارت NTFS به چشم میخورد می توانید به مرحله ۲ عزیمت فرمایید و گرنه باید نوع سیستم فایلی را به NTFS تبدیل کنید آنهم با استفاده از فرمان زیر که باید آنرا در خط فرمان داس وارد کنید

convert drive: /fs:ntfs که به جای عبارت drive نام درایو حاوی XP را بگذارید به نکته های زیر توجه کنید

الف) نکته فوق العاده مهم ) توجه داشته باشید که محتوای درایو با سیستم NTFS هرگز به کمک سیستم عاملی که بر پایه یکی از دو سیستم FAT یا FAT۳۲ استوار است قابل دسترسی نخواهد بود.

ب) در هنگام نصب ویندوز XP نیز در مورد تبدیل سیستم فایلی به NTFS از شما سوال می شود که میتوانید با آن موافقت کنید همچنین فرایند تبدیل را می توانید به کمک برنامه سودمند Partition Magic به آسانی انجام دهید.

ج) به شخصه هنوز برنامه ای ندیده ام که با این سیستم مشکل داشته باشد مگر اینکه اصلا با نصب در ویندوز XP سازگاری نداشته باشد.

د) فرایند تبدیل حدود ۱۵ تا ۴۵ دقیقه بسته به حجم درایو طول خواهد کشید.

ه) فرمان بالا اطلاعات را پاک نخواهد کرد و طبیعتا نبایستی آسیبی به ویندوز برساند اما به پیامهای داده شده در حین کار حتما توجه کنید.

و) فرمان بالا بر روی هر درایوی قابل اجراست چه ویندوز روی آن باشد چه نباشد.

ز) اگر خدای نکرده زمانی از این تبدیل پشیمان شدید می توانید با استفاده از برنامه Partition Magic به حالت اولیه بازگردید.

۲) اگر می خواهید یک درایو با سیستم فایلی NTFS را فشرده کنید بر روی آن کلیک راست > Properties > برگه General > انتخاب گزینه Compress drive to save disk space و اگر میخواهید فایل یا شاخه ای در درایو با سیستم فایلی NTFS را فشرده کنید بر روی آن کلیک راست > Properties > برگه General > دکمه Advanced > انتخاب گزینه Compress contents to save disk space

تذکر ۱) ویندوز پس از انتخاب فایل فشرده شده به سرعت آن را از حالت فشرده در می آورد و پس از بستن دوباره به سرعت آن را فشرده میکند بدون اینکه شما چیزی مشاهده کنید.

تذکر ۲) فشرده سازی می تواند تا حدی باعث کندی واکنش پذیری سیستم شود.

تذکر ۳) به کمک فشرده سازی می توانید تقریبا فضای اشغال شده را به نصف کاهش دهید.

تذکر ۴) فایلها شاخه ها و درایوهای فشرده شده به رنگ متفاوت نمایش داده می شوند.

تذکر ۵) عمل unzip هم به راحتی و برعکس روش گفته شده در بالا امکان پذیر است.

 

 

دسته ها :
شنبه بیستم 12 1384

ریس ویترسپون، چهره برگزیده آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در رشته بهترین بازیگر زن، اعلام کرد که تندیس اسکار را مرهون محبت‌های جانی کش و جون کارتر است.
این هنرپیشه 29 ساله در فیلم "قدم زنی در مسیر" نقش جون کارتر، خواننده جوان کانتری را بازی کرد که به مدد تلاش و شور و شوق مسیر موفقیت را طی کرده و رابطه اش با جانی کش را شکل می دهد. ویترسپون به هنگام دریافت جایزه اش عنوان کرد که به هنگام گذراندن دوران کودکی اش در تنسی هرگز تصور نمی کرد که به چنین جایگاهی دست یابد، با این وجود این موفقیت را وام دار جون کارتر است.
وی در این مورد گفت: "من شنیده بودم که جانی کش و جون کارتر عادت داشتند که موجبات مفتخر شدن هنرمندان، موسیقیدان ها و خواننده ها را فراهم کنند و امشب این مسئله را به وضوح احساس می کنم."

هنرپیشه اسکاری سینما در شرایطی از والدینش تشکر کرد که آنها در سالن حضور داشتند و وی را تشویق می کردند

 

 

دسته ها :
جمعه نوزدهم 12 1384

فهرست نهایی برگزیدگان اسكار طی مراسمی در سالن كداك شهر لس‌آنجلس اعلام شد. 

در بخش بهترین فیلم‌: فیلم «مواجهه»
در بخش بهترین كارگردانی: «انگ لی» برای فیلم «كوهستان بروك‌بك»
در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول: «فلیپ سیمور‌ها‌فمن» برای فیلم «كاپوته»
در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مكمل: «جورج كلونی» برای فیلم سیاسی «سریانا»
در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول: «ریس ویتراسپون» برای فیلم «راه را طی كن»
در بخش بهترین بازیگر زن نقش مكمل: «راشل ویسز» برای فیلم «باغبان وفادار»
در بخش بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:: «پل هگیس» و «رابرت مورسكو» برای فیلم «مواجهه»
در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی: «لری مك‌مورتی» و «دیانا اوسانا» برای فیلم «كوهستان بروك‌بك»
در بخش بهترین تدوین فیلم: «هاگس وینبورنی» برای فیلم «مواجهه»
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان: فیلم «تی‌سوتی‌سی» از كشور آفریقای جنوبی
در بخش بهترین فیلم انیمیشن:اینمیشن «والاس و گرومیت»
در بخش بهترین جلوه‌های ویژه: «جو لتری»، «بریان ونت هول»، «كریستین ریورز» و «ریچارد تیلور» برای فیلم «كینگ كونگ»
در بخش دستاورد كارگردان هنری: «جان میهر» برای فیلم «خاطرات یك گیشا»
در بخش بهترین فیلمبرداری: «دیون بیبه» برای فیلم «خاطرات یك گیشا»
در بخش بهترین فیلم مستند بلند: «راهپیمایی پنگوئن‌ها»
در بخش بهترین گریم: «هاوارد بگر» و «تامی لین» برای فیلم «تاریخچه نارینا»
در بخش طراحی لباس: «كولین اتوود» برای فیلم «خاطرات یك گیشا»
در بخش بهترین مستند‌ كوتاه: «عصر طلایی نورمن كوروین»
در بخش بهترین انیمیشن كوتاه: انیمیشن «ماه و خورشید: یك گفتگوی رویایی»
در بخش بهترین فیلم كوتاه زنده _ اكشن: «شش تیرانداز»
در بخش بهترین موسیقی متن: «گوستاو سنتائولالا» برای فیلم «كوهستان بروك‌بك»
در بخش بهترین ترانه: فیلم «هاستل و فلو»
در بخش دستاورد تدوین صدا: «مایك هپكینز» و «ایتان ون در رین» برای فیلم «كینگ‌كونگ»
در بخش بهترین آهنك میكس شده: «كریستفر بویز»، «مایكل سمانیك»، «مایكل هجز» و «هاموند پیك» برای فیلم «كینگ‌كونگ».
 

 

دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 12 1384

محققان دریافتند که به وسیله یک جوراب می‌توان مشکلات دیابتی، گردش خون و دیگر بیماری‌ها را در افراد مشخص کرد.
دانشمندان دستگاهی به منظور آزمایش جوراب 10 گروه از قهرمانان در نظر گرفتند.
ابزار ساخته شده شامل یک موتور گام بردار است که میزان انحراف ساختار پلاکسی گلاس که ماده تشکیل دهنده جوراب است و براساس جنس تشکیل دهنده آن بر روی این دستگاه که لغزنده است مقاومت نشان می‌دهد.
پس از آزمایش جوراب‌ها میزان ضریب اصطکاک جوراب بررسی می‌شود و علاوه بر آن تاول‌هایی را که با پوشیدن جوراب و قرار گرفتن آن درون کفش روی پا ایجاد می شود را می‌سنجند و در نتیجه برای جوراب خوب معیارهایی در نظر گرفته می ‌شود.
در پی این بررسی‌ها مشخص شد جوراب‌های نخی بسیار بد است مخصوصا هنگامی که پای فرد عرق می‌کند ولی در عوض جوراب‌های نایلونی بسیار بهتر است.
این بررسی‌ها به منظور یافت بهترین استانداردها برای یک جوراب خوب در نظر گرفته شد تا از این طریق بتوان حافظ سلامتی افراد باشند.

 

دسته ها :
يکشنبه جهاردهم 12 1384

 

شوخي كردن يك كاهش دهنده فوق العاده استرس مي‌باشد و پادزهري براي آشفتگي رواني مي‌باشد . تأثير شوخي در مقابله با استرس در مطالعات باليني به اثبات رسيده است، هرچند مكانيزم درست و دقيق آن هنوز ناشناخته‌ مانده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بلاگر http://sedayemoshaver.blogfa.com/ نوشته است:

متخصصين مي‌گويند يك خنده خوب كشيدگي عضلاني را برطرف ساخته و به سرعت اكسيژن بيشتري را به سيستم بدن مي رساند و فشار خون را كاهش مي‌دهد . بنا بر اين حتما برنامه‌هاي طنز تلويزيون را تماشا كرده، كتابهاي خنده دار هم بخوانيد و با دوستان شوخ طبعتان صحبت كرده و از ته دل بخنديد.

حتي اگر شده به زور هم يك مرتبه بخنديد، زيرا باعث خواهد شد كه استرستان فوراً از بين برود .

محققان با مطالعات و پژوهشهاي كنترل شده نشان داده‌اند كه خنديدن سطح كورتيزول خون را كاهش مي‌دهد . تعداد لنفوسيتهاي T را افزايش داده و تعداد و ميزان فعاليت سلولهاي دفاعي بدن را افزايش مي‌دهد .

به طور خلاصه خنده سيستم ايمني بدن را تحريك مي‌كند و ايمني بازدارنده را كه بر استرس تأثير مي‌گذارد، تنظيم مي‌نمايد .

هيجانات و خلق و خويي كه ما تجربه مي‌كنيم مستقيما بر سيستم دفاعي بدن ما تأثير مي‌گذارد ، شوخي كردن به ما اجازه مي‌دهد كه ناهمخواني‌هاي زندگي را مشاهده و درك كنيم و براي ما لحظات خوش و شادي را فراهم مي‌كند . اين هيجانات مثبت مي‌توانند تغييرات شيميايي عصبي را بوجود آورند كه تأثيرات مثبتي بر استرس خواهد گذاشت .

سيلي (Selye) در كتابش به نام «استرس بدون آشفتگي» ادعا مي‌كند كه تفسير فرد از استرس فقط به يك حادثه خارجي بستگي ندارد، بلكه همچنين بستگي به ادراك وي از آن حادثه و اينكه چه معنايي او به اين حادثه مي‌دهد بستگي دارد .

اينكه چگونه به يك موقعيت نگاه كنيد تعيين مي‌كند كه پاسخ شمابه آن موقعيت تهديدآميز يا چالش انگيز باشد .

 

 

دسته ها :
يکشنبه جهاردهم 12 1384
X